Hur länge får jag vänta på leverans?

Vi använder posten för våra leveranser. Större beställningar kan du få hämta hos närmaste postombud.

Våra prints skickas normalt från vårt lager inom en vecka, så räkna med en vecka plus 1-3 dagars leveranstid för posten innan du har din print. 

Våra glicéetryck görs vid beställning och tar därför lite längre tid. Räkna med 2 veckor plus 1-3 dagars leveranstid för posten innan du har ditt tryck. 

Övrig information

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på konstverken ska ses som illustrationer, och vi kan inte garantera att bilden återger konstverkets exakta färger. Om vi av någon anledning inte kan leverera de beställda varorna till er så får ni naturligtvis pengarna tillbaka.

Policy

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vi använder enbart informationen för att kunna ge dig bra service.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida på ett sätt som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, utgör grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal/utfästelser. Kunderna meddelas i dessa fall.